Vertrouwenspersoon straks verplicht voor alle werkgevers?

Werkgevers opgelet.

Naar verwachting wordt dit najaar het wetsvoorstel besproken dat álle werkgevers, of ze nu klein of groot zijn, verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen waar werknemers terecht kunnen wanneer zij last hebben van ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden. Hiertoe zal de arbeidsomstandighedenwet, de Arbo wet, worden aangepast.
Zodra de wijziging is aangenomen moeten alle werknemers toegang hebben tot een vertrouwenspersoon. De wijziging wordt waarschijnlijk januari 2021 van kracht.

De reden dat de wet wordt aangepast is het uitblijven van een daling van werknemers dat te maken krijgt met een vorm van ongewenste omgangsvormen; dit blijft al jaren steken op 16% . Dus van elke 100 werknemers hebben er gemiddeld 16 te maken (gehad) met pesten, (seksuele) intimidatie, uitsluiting, discriminatie of agressie. Dat zijn heel veel mensen.

Wanneer ongewenst gedrag niet wordt aangepakt en langere tijd doorgaat, leidt dat tot verlies van plezier in het werk, angst om naar het werk te gaan, depressie en een hoger ziekteverzuim. Het kan ook leiden tot een arbeidsconflict. Soms worden er meerdere collega’s bij betrokken en verslechtert de hele werksfeer. Wat weer gevolgen heeft voor de productiviteit.

Alle reden dus om te zorgen dat ongewenste omgangsvormen in een vroeg stadium worden aangepakt. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt daarbij. Een vertrouwenspersoon is een laagdrempelige voorziening waar werknemers die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen terecht kunnen voor opvang, begeleiding en nazorg. De mogelijkheid om in vertrouwen, in een veilige omgeving, je verhaal te kunnen doen, leidt tot de-escalatie van problemen, minder verzuim en minder formele klachten.

Heeft u tot nu toe nog geen vertrouwenspersoon aangesteld, dan is het verstandig snel op zoek te gaan naar een geschoolde (en gecertificeerde) vertrouwenspersoon. Er zijn verschillende mogelijkheden: een externe, een interne of een combinatie van beide.

Wilt u meer weten over de inzet van een externe vertrouwenspersoon, neem dan contact met me op voor een kennismaking.
Ik vertel er graag meer over!

Meer informatie is te vinden in het achtergrondartikel van Ada Hendriks op www.werkenveiligheid.nl