Werkgevers

Ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen komen binnen elk bedrijf of organisatie voor.
Als werkgever bent u verplicht om een beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Dit is vastgelegd in de Arbowet.
Heeft uw bedrijf meer dan 50 werknemers in dienst? Dan is een interne en veilige meldregeling voor (vermoedens van) schendingen integriteit verplicht; dit is de Wet Huis voor Klokkenluiders. Tevens moet u een potentiële melder faciliteren om iemand in vertrouwen te kunnen raadplegen.

"De werkgever moet zorgen voor een veilige en integere werkplek"

Wanneer beleid om dit tegen te gaan ontbreekt of niet juist wordt uitgevoerd, bent u als werkgever in overtreding en kunt u fikse boetes krijgen. Als werkgever moet u er dus voor zorgen dat uw medewerkers een veilige en integere werkplek hebben. Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon kan deel uitmaken van het beleid.

Begin 2020 is een initiatiefwet in de maak over de verplichting van vertrouwenspersonen bij iedere organisatie. Dit is nog een initiatiefwet en dus nog niet aangenomen.

Wat kan uw bedrijf van de vertrouwenspersoon verwachten?

 • Eerste opvang, hulp en advies aan melders
 • Ondersteuning en advies inzake het omgaan met en reageren op ongewenste omgangsvormen
 • Bewaken van een juist verloop van de afhandeling van klachten en gemaakte afspraken
 • Indien gewenst door melder mee zorg dragen voor een goede bemiddelaar of mediator
 • Verlenen van nazorg
 • Eventuele verwijzing naar andere hulpverlening
 • Signaleren van trends en advies hierover aan bestuur of directeur
 • Bijdragen/ meedenken over het ontwikkelen van intern beleid van de organisatie
 • Verzorgen van voorlichting en verschaffen van informatie.

Heeft uw bedrijf nog geen beleid hieromtrent? Of wilt u bekijken of het bestaande beleid nog wel aan de actuele regels van de overheid voldoet? Of is er wel beleid maar wordt dit niet juist uitgevoerd of uitgedragen?
Neem dan contact met mij op. Ik denk graag met u mee en kan u adviseren over (sociale) veiligheid binnen uw bedrijf. Desgewenst kan ik u helpen protocollen op te stellen.

Wat levert een vertrouwenspersoon uw bedrijf op?

 • escalatie vóór zijn
 • ziekteverzuim vóór zijn
 • formele klachten vóór zijn
 • medewerkers in hun kracht