Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten zijn alle conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Daarbij kan het gaan om een conflict tussen leidinggevende en een medewerker, tussen collega’s onderling, of tussen werkgever en werknemer. Ook kan een arbeidsconflict zich afspelen tussen leden van een maatschap of een ander samenwerkingsverband.

Arbeidsconflicten kunnen vele oorzaken hebben.

Veelvoorkomende oorzaken zijn:

  • gebrek aan waardering
  • onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden
  • miscommunicatie
  • het niet kunnen opschieten met een collega
  • onduidelijke organisatiestructuur
  • arbeidsvoorwaarden
  • arbeidsomstandigheden
  • verzuim, re-integratie of ontslag.

Het is belangrijk dat arbeidsconflicten in een vroeg stadium bespreekbaar worden gemaakt, om te voorkomen dat conflicten escaleren. Arbeidsmediation is een manier om in beperkte tijd en tegen relatief lage kosten arbeidsconflicten op te lossen.

Ruim een kwart van alle mediations betreft arbeidsconflicten. En dat aantal groeit. Er worden steeds vaker mediationclausules opgenomen in arbeidsovereenkomsten. Dit betekent dat partijen eerst samen  – met hulp van een mediator – moeten proberen hun conflict op te lossen. Pas als dit niet lukt, kan een gang naar de rechter gemaakt worden.

Mediation verhoogt de kans om er samen uit te komen aanzienlijk

Mediation verhoogt de kans om er samen uit te komen aanzienlijk: het slagingspercentage van alle mediations, uitgevoerd door MfN geregistreerde mediators, is meer dan 70%.
Een geslaagde arbeidsmediation kan ertoe leiden dat de arbeidsrelatie voortgezet wordt, met afspraken over de samenwerking waarmee beide partijen tevreden zijn. Het kan er ook toe leiden dat besloten wordt de arbeidsrelatie te ontbinden. In dat geval heet het exitmediation.

Wanneer de mediation geslaagd is, worden aan het eind van het traject de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, de VSO. Aangezien een VSO altijd juridische consequenties heeft, is het van belang dat zowel werkgever als werknemer zich juridisch laten adviseren, voordat zij de vaststellingsovereenkomst tekenen.

Arbeidsconflicten komen veel voor.
Iets meer dan 1 op de 5 werknemers is in 2018 geconfronteerd met conflicten op de werkvloer (met een collega, leidinggevende of werkgever). Met name conflicten met collega’s komen relatief vaak voor. De meeste van de conflicten zijn kortdurend, maar ruim 2% betreft een langdurig conflict (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018).