Echt ziek of een arbeidsconflict?

Het sluipt er ongemerkt in;

  • schurende samenwerking in je team
  • collega's die elkaar doodzwijgen op de werkvloer
  • werknemers die werkafspraken niet nakomen
  • collega's die over elkaar klagen maar er alleen met jou over praten
  • gedrag van een werknemer dat je maar niet begrijpt

Het wordt al te vaak afgedaan met “er is overal wel wat” of “ik doe gewoon mijn werk, ik heb er geen last van”. Maar wist je dat circa 75% van de (langdurig) ziekmeldingen voortkomen uit (sluimerende) arbeidsgeschillen en de lichamelijke klachten die dit veroorzaakt?

Wanneer onvrede of onenigheid niet (constructief) besproken wordt, kan het onder de oppervlakte door sudderen. Spanningen nemen toe, de samenwerking loopt steeds moelijker, de communicatie verslechtert, werkplezier vermindert. Mensen praten niet meer met elkaar en luisteren ook niet meer naar elkaar. Een arbeidsconflict is geboren, met in veel gevallen ziekteverzuim tot gevolg. .

Conflicten of onenigheid horen bij het leven van alledag, ook op de werkvloer. Problemen tussen collega’s of tussen werknemer en leidinggevende, onenigheid over (werk)afspraken. Uiteindelijk kom je er vast wel uit. Maar zo’n situatie van sluimerende onvrede die niet wordt uitgesproken en opgelost, doet meer met een mens dan je in eerste instantie ziet. Regelmatig hoor ik dat mensen er wakker van liggen, echt niet weten hoe verder en zich dan maar ziek melden. Ziek melden betekent dan rust, afstand nemen en een time-out in de hoop dat de oplossing dan vanzelf komt.

Door dus in een vroeg stadium (sluimerende) onvrede of schurende samenwerking uit te spreken en op te lossen, voorkom je als werkgever een groot deel van het verzuim. Dit kun je doen door al bij de eerste signalen van onvrede tussen medewerkers of in een team een mediator in te schakelen, een externe professional, die luistert naar de verschillende kanten van het verhaal, mensen laat praten en luisteren naar elkaar, en de communicatie weer op gang helpt. Zodat toegewerkt kan worden naar een oplossing die voor beiden bevredigend is.

Met zo’n 25 jaar werkervaring, als leidinggevende, adviseur, klachtenbemiddelaar, ombudsvrouw en buurtbemiddelaar heb ik veel ervaring opgedaan met het bemiddelen in conflicten of klachten. Of het nu ging om problemen tussen collega’s, tussen vrijwilligers en een betaalde medewerker, binnen een bestuur, tussen buren of inwoner en gemeente.

Bemiddeling en een luisterend oor

Ingrid Nauta Meditation

Mediation

Conflicten en problemen horen bij het leven van alledag en komen in ieders leven en in iedere relatie voor. Het kunnen kleine ruzies zijn waar je met wat moeite en soms met hulp van vrienden of collega’s wel weer uit komt.

Ingrid Nauta Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Iedereen heeft recht op een veilige werkplek waar integer wordt gehandeld. Toch is dit niet altijd het geval en kun je als medewerker te maken krijgen met ongewenst gedrag van collega’s of met schendingen van integriteit.

Ingrid Nauta Klachtenbemiddeling

Klachtenbemiddeling

Klachtenbemiddeling vindt binnen veel sectoren plaats. Binnen gemeenten, provincies, zorginstellingen, onderwijs. 

 

"Mijn stijl kenmerkt zich door rust, betrokkenheid, respect en vertrouwen."

Voor wie

Ben jij een leidinggevende of afdelingshoofd en loop je aan tegen gedoe op de werkvloer? Dan help ik je graag om dit gedoe te veranderen in kansen.

We kunnen prettig samenwerken als jij het belangrijk vindt om te investeren in groei en ontwikkeling van je medewerkers en hen als kapitaal ziet. En het niet als zwaktebod ziet om een externe professional in te schakelen.

Jij gunt je medewerkers goede mediation van een onafhankelijk professional die er niet bij betrokken is geweest. Zo geef je de ruimte aan de emoties en gevoelens die een conflict oproept.