Werknemer

Herken je dit:

 • Je voelt je onterecht beschuldigd dat je je werk niet goed doet. Je ligt hier wakker van en wil je ziek gaan melden
 • In een gesprek met jouw leidinggevende over thuiswerken staat opeens jouw functioneren ter discussie. Punten van kritiek die nog nooit eerder genoemd zijn.
 • Je voelt je weggezet en niet gehoord wanneer je iets aankaart waar je het niet mee eens bent.
 • Je bent erg gekwetst door een medewerker die jou verwijt dat je geen aandacht hebt gehad voor haar tijdens haar ziekte, terwijl jij een betrokken leidinggevende bent.
 • Je kwam er achter dat collega’s achter jouw rug om hebben geklaagd bij de manager. Dat is een steek in je rug! Dat mag toch niet zomaar! Je vertrouwt ze niet meer.

Iedereen heeft recht op een veilige werkplek waar integer wordt gehandeld.
Toch is dit niet altijd het geval en kun je als medewerker te maken krijgen met ongewenst of niet integer gedrag op de werkvloer. Wanneer je hier als medewerker (langdurig) mee te maken hebt, kan dit leiden tot behoorlijk wat stress en uiteindelijk zelfs tot ziekteverzuim.

De werkgever is verplicht om een beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Dit is vastgelegd in de Arbowet. Daarnaast is voor bedrijven met meer dan 50 werknemers een interne meldregeling voor schendingen integriteit verplicht; dit is de Wet Huis voor Klokkenluiders.
Kortom, de werkgever moet ervoor zorgen dat iedereen een veilige en integere werkplek heeft. Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon kan deel uitmaken van het beleid.

Door in een vroeg stadium van de klachten een vertrouwenspersoon in te schakelen, kan het ongewenst gedrag doorbroken worden en kan escalatie van problemen worden voorkomen.

Wat wordt verstaan onder ongewenste omgangsvormen (Arbowet)?

 • Pesten
 • (Seksuele) intimidatie
 • Discriminatie
 • Agressie of geweld

Wat zijn o.a. schendingen Integriteit (Wet Huis voor Klokkenluiders)?

 • Diefstal, fraude
 • Corruptie
 • Machtsmisbruik
 • Dubieuze giften

Ongewenst gedrag kan lijken op gewenst gedrag. Een werknemer bepaalt zelf wanneer gedrag als ongewenst wordt ervaren en wanneer niet. Van een bepaalde collega kan het passend en gewenst zijn wanneer deze een arm om je schouders slaat wanneer je het moeilijk hebt. Wanneer een andere collega dit doet, waar je niet zo’n relatie mee hebt, kan dit als zeer ongewenst worden ervaren.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Wanneer een medewerker of een cliënt (de melder genoemd) een hulpvraag heeft of een verhaal kwijt wil, kan deze zich rechtstreeks tot mij als extern vertrouwenspersoon wenden. Ik luister naar het verhaal en help de melder alle aspecten te onderzoeken van het verhaal. Ook emoties horen hierbij. Vervolgens bespreken we welke vervolgstappen mogelijk zijn en wat de voor- en nadelen van de verschillende stappen zijn. Zodat de melder een goede afweging kan maken of hij of zij een vervolgstap wil zetten en welke. De keuze ligt bij de melder. Hij of zij bepaalt. Ik kan helpen bij het voorbereiden van gesprekken (met bijvoorbeeld de collega, de leidinggevende of de zorgverlener) of bij het op papier zetten van het verhaal. Ook kan ik eventueel mee naar gesprekken.

Dit filmpje van Van Oss & partners legt kort en duidelijk uit hoe het werk van een vertrouwenspersoon er uit ziet.

Organisaties en bedrijven die gebruik maken van mijn diensten als extern vertrouwenspersoon zijn:

Wat doet de vertrouwenspersoon

 • opvang en begeleiding
 • naast melder staan
 • meedenken over mogelijke stappen
 • doorverwijzen
 • ondersteunen ( bijv. mee naar gesprek)
 • signaleren
 • informeren