Klachtenbemiddeling

Klachtenbemiddeling vindt binnen veel sectoren plaats. Binnen gemeenten, provincies, zorginstellingen, onderwijs. 

Ik ben extern klachtenfunctionaris voor een aantal instellingen binnen de GGZ en de zorg, waarbij cliënten de klachtenfunctionaris kunnen benaderen om hun onvrede of klacht te bespreken. Ik bied een luisterend oor, pas hoor en wederhoor toe en bemiddel zo nodig tussen cliënt en degene waar de klacht betrekking op heeft. Door deze laagdrempelige en informele manier lukt het om de meeste klachten snel op te pakken en op te lossen. Wanneer dit niet voldoende blijkt te zijn, ondersteun ik cliënten richting een formele klachtenprocedure.

U kunt contact met mij opnemen wanneer u daar meer over wilt weten.