Mediation

Conflicten en problemen horen bij het leven van alledag en komen in ieders leven en in iedere relatie voor. Het kunnen kleine ruzies zijn waar je met wat moeite en soms met hulp van vrienden of collega’s wel weer uit komt. Het kunnen echter ook grotere of langerlopende conflicten zijn, waarbij het niet meer lukt die zonder hulp op te lossen.
Dan kan mediation uitkomst bieden.

"Bij mediation werk je samen aan een oplossing voor het probleem of conflict, onder begeleiding van een professionele onafhankelijke derde, de mediator."

Vaak verloopt de communicatie moeizaam en zijn de standpunten verhard. Ik help graag om het communicatieproces weer op gang te brengen. Deelnemers krijgen inzicht in wat hen beweegt in het conflict, luisteren naar wat voor de ander belangrijk is, zodat er meer begrip komt voor elkaars standpunten en beleving. Hiermee gaan ze met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen.

Liever mediation dan naar de rechter

Bij conflicten waar mensen zelf niet meer uitkomen, leek een gang naar de rechter tot voor kort de enige mogelijkheid. De rechter baseert zich op de wet, hakt een knoop door en komt met een juridische uitspraak. Langzamerhand ontstond de behoefte om een conflict op een andere manier op te lossen. Een gerechtelijke uitspraak doet namelijk niet altijd recht aan de gevoelens of de eigen inzichten van betrokkenen. Nu wordt mediation steeds  vaker ingezet om te bemiddelen in een conflict. Zo werken de betrokkenen zélf aan een oplossing onder deskundige leiding van een mediator.
Mediation kan in relatief korte tijd en tegen beperkte kosten een oplossing brengen.

Wanneer kun je mediation inzetten

Mediation kun je inzetten wanneer je beiden tot een oplossing van het probleem wilt komen en bereid bent je daarvoor in te zetten. Denk aan arbeidsconflicten of een conflict met de overheid. Mediation vraagt gemotiveerdheid en commitment van beide partijen.

 

Hoe ziet een  mediation traject eruit?

Wanneer je overweegt mediation in te zetten of eerst meer informatie wilt, kun je via de mail of telefonisch contact met mij opnemen. We bespreken dan of mediation het juiste middel kan zijn voor oplossing van het probleem. Dit gesprek is vrijblijvend en gratis. Wanneer ook de andere partij bereid is tot mediation, plannen we een eerste gezamenlijke gesprek. Gemiddeld zijn 3 tot 5 gesprekken nodig van 1,5 - 2 uur, afhankelijk van de complexiteit van het conflict. Aan het begin van het traject wordt een mediationovereenkomst getekend, waarin de belangrijkste uitgangspunten van mediation, waaronder geheimhouding, zijn vastgelegd. Indien gewenst kan van elk gesprek een kort verslag gemaakt worden en kunnen gemaakte afspraken vastgelegd worden in een document, dat door partijen ondertekend wordt. De gesprekken vinden plaats op een locatie die voor beide partijen prettig is. Dit kan een kantoorruimte zijn dat per dagdeel gehuurd kan worden.

Kenmerken van mediation

  • Deelnemers zijn zelf aan het werk en houden de regie over de inhoud en het proces
  • Deelnemers krijgen inzicht in onderliggende belangen en behoeften
  • Deelnemers werken aan een oplossing die bij hen past en gebaseerd is op wat voor hen belangrijk is. Daarmee werken ze aan een duurzame oplossing, gericht op de toekomst.
  • Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid zijn belangrijke uitgangspunten. Daarover worden van te voren afspraken gemaakt.